Adatkezelési- és Felhasználási Szabályzat

A Advertising Marketing Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-379827) – továbbiakban: Szolgáltató – , által üzemeltetett www.magyarcegbazis.hu – továbbiakban Magyarcegbazis.hu – portált azért hozta létre, hogy minden regisztrált tag  – továbbiakban: Ügyfél – részére könnyen elérhető megjelenési formát nyújtson, a szolgáltatást kereső felhasználók pedig egyszerűen megtalálhassák a megfelelő céget. Az Ügyfél felhasználói és cégadatainak közzététele a Magyarcegbazis.hu adatbázisában a vállalkozások számára 2014. július 1. napjától díjköteles, de több kategóriában is biztosítjuk az ingyenes megjelenést. Erről bővebben a Cégregisztráció menüpontban olvashat.

Kik regisztrálhatnak a cégkatalógusba?

 •  Bármely jogi formában működő vállalkozás, mely tevékenységét, termékét, szolgáltatását szeretné minél szélesebb körben ismertté tenni a világhálón böngészők körében. A cégregisztrációnak éves megjelenési díja van, mely előre egy évre fizetendő. Regisztrált Ügyfeleinknek számos extra szolgáltatást biztosítunk, melyről a Cégregisztráció menüpontban tájékozódhat. Az ingyenesen regisztrált tagokra nem vonatkoznak kedvezmények, extra szolgáltatások.
 • Magánszemélyek az oldalon nem regisztrálhatnak, és nem hirdethetnek, azonban korlátlanul és díjtalanul használható számukra a cégkereső funkció.

Regisztrációs szabályok és felelősség

 • Az Ügyfelekkel szerződést kötünk, majd saját, egyedi felhasználónevet és jelszót kapnak, mellyel bármikor beléphetnek rendszerünkbe az Ügyfélkapun keresztül, és módosíthatják adataikat, jelszavukat. A félreértések elkerülése érdekében a törlés funkciót letiltottuk, így az Ügyfél saját magát nem törölheti, ezt külön kérvényeznie kell tőlünk. FONTOS! Az évközbeni törlés esetén az előre kifizetett éves díjat sem teljes egészében, sem részben vissza nem térítjük.
 • A regisztrált vállalkozások azzal, hogy szerződnek a Szolgáltatóval, hozzájárulnak adataik közzétételéhez.
 • A Magyarcegbazis.hu oldalt használó személy automatikusan és teljes mértékben elfogadja jelen dokumentum tartalmát és feltételeit.
 • A Magyarcegbazis.hu felhívja a látogatóinak figyelmét arra, hogy az internetes oldalain elérhető Ügyfelek által közölt tartalom, linkek, illetve idegen internetes források tartalma, és az azokon fennálló szerzői jogok tekintetében felelősséget nem vállal.
 • A Magyarcegbazis.hu az Ügyfelek személyét, valamint általuk megadott adatokat és információkat nem ellenőrzi és azok valóságtartalmát nem vizsgálja. Az ilyen, és ehhez hasonló visszaélésekből származó bárminemű kárért közvetve vagy közvetlenül semmiféle felelősséget nem vállal. Ha az Ügyfél adatait jogosulatlanul más személy jelentette be, és ezáltal kerültek az adatok regisztrálásra, úgy a jogosultnak lehetősége van arra, hogy ezt a Szolgáltatóval írásban közölje, és kérje a regisztrált adatainak törlését. Ez esetben a Szolgáltató 24 (Huszonnégy) órán belül erről írásban értesíti a regisztrációs kérelmet benyújtó személyt, és amennyiben az a nyilatkozatot nem vitatja, úgy az adatok a nyilvántartásból törlésre kerülnek
 • A Magyarcegabazis.hu nem vizsgálja, hogy a linkekben a védjegyek és márkanevek használatára az Ügyfél jogosult-e.
 • A Magyarcegbazis.hu fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül oldalain változásokat, módosításokat hajtson végre. Az Ügyfeleket érintő változásokról idő előtt tájékoztatást adunk.
 • A Magyarcegbazis.hu nem garantálhatja, hogy a Magyarcegbazis.hu internetes oldalhoz való hozzáférés hibamentes és folyamatos lesz, így nem tehető felelőssé azokért az esetleges károkért, amelyeket az oldalakon szereplő adatokhoz és információkhoz való hozzáférés előre nem látható, átmeneti szünetelést okoz, illetve melyeket az internetes oldal közvetítésével letöltött digitális adatok okoznak.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az Ügyfél, sem az oldalt látogató felhasználók üzleti hasznának elmaradásáért.
 • A Szolgáltató nem köteles elfogadni a regisztrációs igényt, és szerződést kötni még akkor sem, ha leendő Ügyfél kifizetné a regisztrációs díjat.
 • A Szerződő felek nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezezéseibe ütközik.
 • A Szolgáltatónak joga van:
  • visszautasítani a megrendelést, továbbá
  • saját hatáskörben eljárva vagy írásbeli kérelemre azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, és törölni a regisztrált adatokat, amennyiben a Felhasználó által közölt adatok közzététele jogszabályt sért vagy a tisztességes piaci magatartás követelményébe ütközik.
 • A Szolgáltatónak ez a joga fennáll, amennyiben tudomására jut, hogy az Ügyfél:
  • tevékenysége a szolgáltatás bármely részének jogosulatlan módosítására irányul,
  • kísérletet tesz a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolásra,
  • jogosultan adatgyűjtés céljából megszerzi a belépési azonosítókat és/vagy e-mail címeket,
  • a számítógépes nyilvántartásba kártékony programokat juttat, amelyek erőforrásokat kötnek (CPU, memória, merevlemez) le, vagy adatvesztést és erkölcsi károkat okozhatnak, mert embereket, pénzt és időt kötnek le,
  • olyan adatokat kíván közzétenni, illetve hoz nyilvánosságra, amelyek megtévesztik vagy megtéveszthetik azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a Felhasználóval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti,
  • a szolgáltatás weboldalai bármely részének jogosulatlan újraformázása vagy átszerkesztése révén nemkívánatos elektronikus kommunikációt létesít, vagy olyan küldeményeket továbbít, amelyek a Szolgáltató által nem megengedettek (spam vagy lánclevelek stb.)
  • ha a Felhasználó által nyilvánosságra hozott szöveges vagy fényképes közlemény
     • nem valós adatot tartalmaz,
     • szerzői jogot, vagy üzleti titkot sért,
     • személyhez fűződő jogot sért, mert megsérti a jó hírnévhez fűződő jogot azáltal, hogy más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel,
     • más képmásával visszaélést követ el,
  • aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.
  • erőszakra buzdít vagy emberi élet kioltására alkalmas fegyvert reklámoz,
  • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz; szexuális szolgáltatást tartalmaz,
  • a nyilvánosságra kerülésével másokban megbotránkozást vált ki.
 • A Magyarcegbazis.hu a www.magyarcegbazis.hu és többi üzemeltetett weboldalán nem kíván semmiféle kapcsolatba kerülni más weboldalakkal, illetve katalógusába jegyezni olyan oldalakat, melyek az alábbi elemek valamelyikét tartalmazzák:
  • túl sok, vagy konkuráló hirdetések, online adattárak oldalai
  • drogok, illegális gyógyszerek, illegális gyógyszerforgalmazás oldalai
  • propaganda, támadó jellegű, vagy sértő tartalmú oldalak
  • emberi testrészek, vagy testnedvek árusításával foglalkozó oldalak
  • hackelő, megfigyelő, kémkedő termékek, warez oldalak
  • hamis, vagy lopott termékek árusítását hirdető oldalak
  • a Kormány, vagy a rendőrség által kibocsátott dokumentumok árusításával foglalkozó oldalak
  • nem megfelelő kategóriába regisztrált oldalak

A Advertising Marketing Kft. felhasználási szabályzata, adatkezelési elve

 • A jelen okiratba foglalt Adatkezelési- és Felhasználási Szabályzat a Advertising Marketing Kft. www.magyarcegbazis.hu weboldalán az azokon történő használat megkezdésével minden Ügyfélre és felhasználóra (látogatóra) nézve kötelező érvényű. A Advertising Marketing Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot és az adatkezelés elveit saját maga egyoldalú döntéssel megváltoztassa, melyet az érvénybe lépést követően köteles közzétenni és az Ügyfeleket erről tájékoztatni. A közzététel időpontjáig a már közzétett szabályzat rendelkezései az irányadók.
 • A Szolgáltató az Ügyfél adatait jogosulatlanul 3. személy részére nem adhatja ki, kizárólag azok az adatok nyilvánosak, amelyek közzétételéről az Ügyfél döntött. Az Ügyfél által nyilvánosságra hozott adatok tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ezért vele szemben kárigény emiatt nem érvényesíthető.
 •  Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Magyarcegbazis.hu portál adatainak másolása, más adatbázisba való gyűjtése, átvétele részben vagy teljes egészében, az adatoknak a saját személyes használatot meghaladó mértékű tárolása, vagy bármilyen más módon jogosulatlanok részére hozzáférhetővé tétele.
 • A Szolgáltató által üzemeltetett www.magyarcegbazis.hu weboldalon közzétett tartalom (ideértve valamennyi szolgáltatás és tartalom keretén belül közzétett fotó, cikk, hír, link és egyéb tartalmat, grafikai anyagokat, szolgáltatások során használt, szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A szolgáltatás kizárólag rendeltetésszerűen használható, a képernyőn megjelenő szöveg és kép kizárólag tárolási célból menthető le, vagy nyomtatható ki, azonban nem publikálható és más célra nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő által biztosított adatok helyességéért, az adatbázisban megjelenő adatok valódiságáért kizárólag Megrendelő felel.
 • A Szolgáltató cégregisztrációs szolgáltatását felhasználói regisztrációhoz köti. A regisztráció alatt a Szolgáltató tudomására jutó esetleges személyes adatokat szigorúan bizalmasan, titkosan kezeli, azokat mások számára ki nem szolgáltatja, felhasználásra át nem adja. A cégregisztrációt és a hozzá tartozó személyes adatokat a Szolgáltató a szerződés érvényének megszűnésekor törli.
 • A regisztráció és megjelenés feltétele az éves megjelenési díj megfizetése mellett Ügyfelünk hozzájárulása, hogy e-mail címére levelet küldhessünk, vagy telefonon megkereshessük szükség esetén. Reklámtartalmú hírleveleket nem kívánunk küldeni, csupán változásokról és az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel céljából fogjuk Ügyfeleinket alkalmanként megkeresni akár e-mailben, akár telefonon.

Nyilatkozat

A Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartja.

Kelt: Budapest, 2020. április 01.

Advertising Marketing Kft.
Szolgáltató, Tulajdonos, Üzemeltető

www.magyarcegbazis.hu

Directory powered by Business Directory Plugin